Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 12 2012

officialgirl
2745 ee6e 390
Reposted fromzapiski zapiski viagreysanathomy greysanathomy
officialgirl
9023 8e4c 390
Reposted fromarmadillo armadillo viaangeliquee angeliquee
officialgirl
5823 cc09 390
Reposted frommisswindy misswindy viagreysanathomy greysanathomy
officialgirl
officialgirl
Lubię być sama w domu. Wolność od makijażu i ubrań. Włosy upięte w kok, wygodny dres i muzyka. Kocham te dni.
Reposted fromkonwalia konwalia
officialgirl
8643 19e1 390
Reposted fromIlosemysenses Ilosemysenses
officialgirl
9511 6541 390
Reposted fromnanana-lalala nanana-lalala viaistsoeasy istsoeasy
officialgirl
2593 31f9 390
Reposted fromthumbsup thumbsup viaIlosemysenses Ilosemysenses
officialgirl
Nie idę na kompromis. Albo bierzesz mnie całą, albo wcale.
— naasty.soup
Reposted fromnaasty naasty
officialgirl
6906 8bb8 390
Reposted fromdeszczulka deszczulka viaIlosemysenses Ilosemysenses
officialgirl
2323 b359 390
Reposted fromIlosemysenses Ilosemysenses
officialgirl
1399 53c3 390
Reposted fromIlosemysenses Ilosemysenses
officialgirl
7279 cae5 390
officialgirl
4049 6ea6 390
Reposted fromIlosemysenses Ilosemysenses
officialgirl
officialgirl
Tak, tak, proszę sobie wyobrazić, że w zasadzie niechętnie zbliżam się z ludźmi, takim już jestem dziwakiem, że bliższy kontakt z człowiekiem nawiązuję opornie, jestem nieufny, podejrzliwy. I proszę sobie wyobrazić, że przy tym wszystkim nieuchronnie zawsze przypadnie mi do serca ktoś nieprzewidziany, zaskakujący, diabli wiedzą do czego podobny i ktoś taki spodoba mi się zgoła wyjątkowo.
— "Mistrz i Małgorzata"
Reposted fromawaken awaken viaBloodMoon BloodMoon
officialgirl
7620 bbcd 390
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viainvisibledream invisibledream
officialgirl
I rzadko kiedy znajdujesz takiego człowieka, a jak już znajdziesz nie wypuszczaj.

July 05 2012

officialgirl
2557 1cb6 390
Reposted fromiwannabeyour iwannabeyour viaelinela elinela
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl